Bescherming Consument bij koop op afstand

Bescherming Consument bij koop op afstand

Annuleringen
 
Vanaf het moment van bestellen tot aan het moment van verzending geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten.

Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is De Bedden genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel de gemaakte extra kosten) in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan De Bedden kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail of per post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en telefoon- en ordernummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. 
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer, waarvan u de betaling aan De Bedden heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
 
Afkoelingsperiode
 
U hebt een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Voor deze afkoelingsperiode gelden onderstaande spelregels:
 
1. Retourzending
De klant heeft het recht - zonder opgave van redenen - het product binnen 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar De Bedden. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door De Bedden wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. 

De klant dient vooraf per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld, zoals bepaald bij punt 3 van dit artikel.
 
2. Kosten retourzending
Indien de klant besluit het product terug te sturen naar De Bedden, dan zijn de kosten van het retour zenden aan De Bedden voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan De Bedden zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
 
3. De staat van het product
De staat van het te retourneren product heeft 3 variaties:

staat 1: het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld bij punt 4 a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.

staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld bij punt 4 b t/m d. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.

staat 3: het product is beschadigd of gebruikt, de originele verpakking ontbreekt of toebehoren zoals meegeleverde accessoires, pootjes e.d. ontbreken. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld bij punt 4 c en d. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.
 
4. De voorwaarden voor retourzending
De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:
a. het product is geheel compleet en in de originele staat.
b. het product is ongebruikt.
c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.
d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele meegeleverde accessoires.
 
5. Bepaling restitutiebedrag
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan De Bedden, zal De Bedden het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.
b. Indien de klant akkoord gaat met het in punt 5 a gestelde percentage zal De Bedden het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in punt 5 a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering bij De Bedden op te halen.

Merken

                                
                              

uw zekerheid

CBW erkend: Biedt veel voordelen, maar vooral zekerheid!
Betalen
met iDEAL